rotating image

OSTATNI PROJEKT:

Healthy heart

Aplikacja służąca do rejestrowania pomiarów ciśnienia krwi oraz kontroli terapii.

Aplikacja "Healthy heart" służy do zapisu pomiarów ciśnienia krwi oraz kontroli skuteczności wpisanej terapii. Healthy heart jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które regularnie mierzą ciśnienie tętnicze i chcą wiedzieć jak przyjmowane leki i wykonywane ćwiczenia fizyczne wpływają na ich ciśnienie krwi. Mobilizuje również do systematycznych pomiarów ciśnienia osoby, które w natłoku codziennych obowiązków zapominają zadbać o swoje serce. Aplikacja w prosty sposób pozwala na dokładne udokumentowanie w czasie ciśnienia krwi. Healthy heart pozwala na stworzenie zestawu rożnego rodzaju terapii, których używasz do walki z nadciśnieniem. Możliwe jest tworzenie terapii, w skład których mogą wchodzić leki, ćwiczenia, dieta i inne metody na obniżenie ciśnienia tętniczego. Z danych tych tworzone są analizy przedstawiane na wykresach. Dzięki interpretacji graficznej użytkownik może określić jak w czasie układało się ciśnienie krwi i puls i jaki wpływ na niego mają terapie, które stosuje. Aplikacja przypomina o terminie brania leków, wykonywania ćwiczeń i stosowania innych terapii poprawiających prace serca, które aktualnie są wpisane.

Do pobrania na Google play

Możliwe rejestrowane wartości :
 • ciśnienie
 • puls
 • miejsce pomiaru ciśnienia
 • położenie pacjenta w trakcje pomiaru
 • waga
 • dodatkowe informacje
Główne zalety :
 • modyfikowany ekran logowania ciśnienia (pozwala na trzymanie tylko tych pól które są używane)
 • ułatwianie szybkiego wpisania pomiaru ciśnienia (możliwość wyboru wartości startowych z domyślnych wpisanych przez użytkownika lub z ostatniego logowania)
 • możliwość wyświetlenia aktualnej terapii na ekranie logowania ciśnienia
 • czytelna historia logów (z dużą ilością grafiki)
 • optymalnie napisana, szybka
 • złożony ale intuicyjny system tworzenia oraz odznaczania terapii
 • przypomnienia o terapiach
 • wykresy liniowy pokazujący ciśnienie, puls, wagę oraz postęp terapii
 • linie trendu pokazujące zmiany ciśnienia w dlugim okresie czasu
 • wykres słupkowy pokazujący dokładny rozkład ciśnienia i tętna
 • wykres kołowy pokazujący rozkład ciśnienia oraz klasyfikacje wg standardu nadciśnienia WHO
 • wykresy maja definiowalne ramy czasowe oraz wyświetlane wartości
 • możliwość zapisania zdjęcia wykresu w formacie .png na karcie SD
 • export danych na kartę SD lub na e-mail
 • import danych z karty SD

Do pobrania na Google play