Rejestrator czasu pracy

Przy użyciu kart pracowniczych program rejestruje czas pracy pracownika.

Receptury

Program do obliczania wartości odżywczych produktów i sporządzania etykiet

System BiletKom

System zarządznia sprzedażą biletów przez telefon komórkowy.

Healthy heart

Aplikacja na telefon do analizy pomiarów ciśnienia krwi oraz kontroli skuteczności terapii.

Resocjalizacja

System wspomagania pracy personelu w Zakładach Poprawczych.

System Lojalnościowy

Karty stałych klientow - pozwala na system promocji dla klientow.